Beskrivelse af læreplaner

Mennesker, dyr og natur hænger sammen.

Det er vigtigt, at børn får førstehåndsoplevelser med naturen og dyrene. Undersøgelser viser, at barndommens oplevelser med naturen og forståelsen af dens sammenhænge, giver livskvalitet, rødder og identitet. Disse oplevelser er bærere af personlige, kulturelle og sociale værdier, og det er dem der på lang sigt ligger til grund for vores ansvars- og miljøbevidsthed.

På Det Naturpædagogiske Landsted er aktiviteterne tilrettelagt, så børn kan få sjove og spændende oplevelser med naturen og dyrene. Deltagelse i disse aktiviteter opfylder en stor del af læreplansarbejdet.

I det følgende er der eksempler på hvordan aktiviteterne på Det Naturpædagogiske Landsted kan bruges i de seks læreplanstemaer.

 

Alsidig og personlig udvikling.

Dyr er spændende og appellerer til vores nysgerrighed fordi de er levende, uforudsigelige og reagerer på det vi gør. Derved lærer vi både noget om os selv, om dyret og måske også om den sammenhæng der er mellem mennesker, dyr og natur. Oplevelsen af at drage omsorg for dyret og kunne håndtere det, giver følelsen af at være noget og kunne mestre noget. Disse oplevelser er med til at forme vores identitet.

 

Sociale kompetencer.

Oplevelser med et dyr skærper iagttagelsesevnen og den empatiske evne, fordi vi prøver at forstå dyrets reaktioner og kropsprog. Dyr der er søde og bløde søtter gang i omsorgsfølelsen. Når man f.eks. kæler med en kanin, falder tonelejet og man bliver rolig. Hvis kaninen bliver forskrækket eller udsat for noget den ikke bryder sig om, reagerer den med det samme. Dette sætter fokus på vores egen optræden. Disse oplevelser kan vi bruge i forhold til relationer med andre mennesker. Det gode ved dyr, er at de ikke har nogen fordomme og accepterer os som dem vi er.

 

Sprog.

Fælles oplevelser i naturen og med dyrene appellerer til at bruge sproget, fordi vi bliver ivrige efter at tale om det der sker. Vi bliver også nødt til at tænke over vores kropsprog når vi er sammen med dyr. Hvis vi f.eks. skal trække med en hest, går det simpelthen ikke, hvis man springer rundt og råber op, men hvis man lære at gå roligt og målrettet, vil selv den største hest følge med. Da vores sprog indeholder mange metaforer fra natur og dyreriget, er det godt at have haft nogle oplevelser, der ruster os til en bedre forståelse af sproget.  

 

Krop og bevægelse.

På Det Naturpædagogiske Landsted får vi masser af lejlighed til at bevæge os og lære om kroppen. Vi leger i halmen, passer dyrene, trækker med hestene og rider på dem. Alt dette træner grovmotorikken og desuden trænes koordinationsevnen og balancen under ridning. Vi bruger finmotorikken i de aktiviteter hvor vi laver ting af uld og væver. Sidst men ikke mindst lærer vi om kroppen når vi dissekerer hønen og ser de forskellige organer.

 

Naturen og naturfænomener.

Alle aktiviteter på Det Naturpædagogiske Landsted er med til at give børnene oplevelser omkring naturen og dens fænomener. Dette vil bidrage til at børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen.

 

Kulturelle udtryksformer og værdier.

Børnene vil gennem aktiviteterne opleve en del af Danmarks produktionsdyr, samt kæledyr og hobbydyr, på nært hold. De vil opnå en baggrundsviden bygget på førstehåndsoplevelser, som modvægt til de tegneseriefigurer de er vant til at se i medierne. De vil opleve et typisk Dansk landomrøde med den natur og vilde dyr der findes her. For at børnene får bearbejdet deres indtryk afslutter vi hver dag med at børnene skal udtrykke deres oplevelser gennem tegning.

Min pædagogiske overbevisning er, at hvert barn danner sit eget verdensbillede, ud fra de muligheder det enkelte barn nu har. Derfor vil det være meget forskelligt hvad børnene får ud af aktiviteterne. Der hvor barnet er opmærksomt, er der hvor det er ved at lære noget nyt. Jeg vil til en vis udstrækning være åben for at lytte til børnenes ønsker i forhold til aktiviteterne for at imødekomme dem der hvor de lærer mest.